หมวดหมู่: ประกัน

11612 BLAกรุงเทพประกันชีวิต ร่วมแถลงความสำเร็จผลักดัน Digital ID สู่การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล รวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย

          บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงความร่วมมือ สู่การให้บริการ “We are ready for Thailand Digital ID” ในการเป็นองค์กรชั้นนำที่ได้ร่วมทดสอบระบบ National Digital ID Platform สำหรับพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี Blockchain จนสำเร็จ โดยบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด หรือ NDID ร่วมกับภาคีกลุ่มธนาคารนำร่อง กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมกว่า 30 บริษัท พร้อมด้วยแรงขับเคลื่อนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง เพื่อพลิกโฉมสู่ประเทศแห่งดิจิทัล

          ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราทราบกันดีว่าปัจจุบันระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตของทุกคนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดล้วนแต่ต้องปรับตัวให้รับกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกรุงเทพประกันชีวิตในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการวางแผนความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงิน ที่อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นเวลากว่า 68 ปี ได้มีการปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นับเป็นการจับมือร่วมกับ 30 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง เริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมดิจิทัลด้วยช่องทาง NDID Platform ภายใต้เทคโนโลยี Blockchain ที่ผ่านการทดสอบแล้วจาก 30 บริษัทชั้นนำในโครงการได้สำเร็จ มีความรวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ยุคดิจิทัล และเป็นการมอบประสบการณ์บริการแก่ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ก้าวไปอีกขั้น”

          เพื่อรองรับการเติบโตในยุคดิจิทัล บริษัทยังได้พัฒนาระบบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Insured) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ.แล้ว โดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนในการขอทำประกันภัยผ่านระบบของผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (กลุ่มธนาคารที่นำร่องเข้าร่วมทดสอบระบบ National Digital ID Platform) ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ ทำให้การยืนยันตัวตนของลูกค้ากับระบบการขอทำประกันภัยของบริษัททราบผลในทันที และลูกค้าสามารถขอทำประกันภัยได้โดยลูกค้าไม่ต้องจัดเตรียมไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อีกทั้งลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ในทันทีที่บริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย ซึ่งลูกค้าสามารถจัดเก็บไฟล์กรมธรรม์ในอุปกรณ์ส่วนตัวหรือดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการให้บริการลูกค้าของบริษัทได้อีกด้วย ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทในการสนับสนุนให้ประเทศได้พัฒนาสู่ยุคดิจิทัลและเป็นการมอบประสบการณ์บริการแก่ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ก้าวไปอีกขั้น

          ระบบ National Digital ID Platform หรือ NDID Platform ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการทำธุรกรรมในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและไม่ก้าวทันเทคโนโลยี ทำให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรเป็นอย่างมาก ทางบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด จึงเกิดการพัฒนาระบบ NDID Platform ขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสร้างมาตรฐานและยกระดับการทำธุรกรรมต่างๆ ให้มีความน่าเชื่อถือรัดกุม ปลอดภัยด้วยระบบ NDID Platform ที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA โดยเป็นธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) และเป็นระบบที่ไม่เก็บข้อมูลไว้ที่ Platform แต่เก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ภายใต้หน่วยงานที่ดูแลข้อมูล เป็นการสร้างระบบ Data Sharing ในการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ลดความซับซ้อนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในการทำธุรกรรมต่างๆ ได้รวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 


AO11612

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!