หมวดหมู่: คลัง

1.AAA A AAbond

สบน. เปิดตัว Bond Direct Application และเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นใหม่

       นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงข่าวเปิดตัว BOND DIRECT Application เพื่อรองรับการให้บริการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ ซึ่งจะจำหน่ายในเดือนธันวาคม 2562

      BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect เป็นช่องทางการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ล่าสุดที่ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้อย่างสะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและนวัตกรรมทางการเงินในปัจจุบัน และทำให้ผู้ลงทุนแน่ใจว่าได้สิทธิการซื้อพันธบัตรอย่างแน่นอนเมื่อเดินทางไปซื้อที่สาขาธนาคาร โดย BOND DIRECT Application รองรับฟังก์ชั่นการจองและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รวมถึงการดูข้อมูลการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นต่างๆ ของท่านอีกด้วย

   สำหรับ ไตรมาสที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการคลังจะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

(1) พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 และ 1.95 ต่อปีตามลำดับ โดยเปิดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์ที่ครบกำหนด (SB19DA) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สามารถจองซื้อวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์ได้ก่อน ในวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2562 ผ่าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect ส่วนการเปิดจำหน่ายเป็นการทั่วไปจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึง BOND DIRECT Application โดยมีเงื่อนไขการจำหน่ายดังนี้

 

รุ่นอายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี

รุ่นอายุ 7 ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อปี

วงเงินรวม ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท

ผู้มีสิทธิ์จอง ระยะเวลา  และช่องทางการจอง

 

ระยะเวลา ช่องทางดำเนินการ

จอง* วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2562 BOND DIRECT Application/Line@bonddirect>

ชำระเงิน วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2562  เคาน์เตอร์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย และ ธ.กสิกรไทย        : ชำระได้ทั้งเงินสด หักบัญชี หรือเช็ค

                *เฉพาะบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์ที่ครบกำหนด (SB19DA) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดวงเงินการจองไม่เกินวงเงินที่ลงทุนไว้เดิมของ 3 ธนาคารข้างต้น

 

วันที่จำหน่ายทั่วไป วันที่ 13 ธันวาคม 2562 – 24 เมษายน 2563

วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

ช่องทางการจำหน่าย - BOND DIRECT Application : ชำระเงินผ่าน Mobile Application และเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย

- เคาน์เตอร์/ ATM/ Internet Banking/ Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

(2) พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษของกระทรวงการคลัง วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยเป็นพันธบัตรทยอยชำระคืนเงินต้นที่ผู้ถือพันธบัตรออมทรัพย์จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ย (Amortized Bond) โดยปีที่ 1 จะได้รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จากนั้นในปีที่ 2 – 5 จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นตามวงเงินคงค้าง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ต้องการออมเงินระยะสั้นและได้รับเงินต้นคืนเพื่อการใช้จ่ายปัจจุบัน โดยให้สิทธิผู้ลงทุนที่ซื้อผ่าน BOND DIRECT Application สามารถซื้อได้ก่อนการเปิดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ล่วงหน้า 1 วัน โดยมีเงื่อนไขการจำหน่ายดังนี้

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี

วงเงินจำหน่าย ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

วันที่จำหน่าย และช่องทางการจำหน่าย วันที่จำหน่าย ช่องทางดำเนินการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 –           24 เมษายน 2563 BOND DIRECT Application : ชำระเงินผ่าน Mobile Application และเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 –          24 เมษายน 2563 ATM/ Counter/Internet Banking/ Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาท – วงเงินขั้นสูงรายละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อธนาคาร

การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และคืนเงินต้น 8 งวดๆ ละเท่ากันในปีที่ 2 - 5

      ทั้งนี้ สบน. จะจัด workshop ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทดลองใช้ BOND DIRECT Application ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ด้วย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านทาง Facebook ของ สบน. และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายพันธบัตรและ BOND DIRECT Application ได้ที่ http://www.pdmo.go.th

       สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809/ 0 2265 8050 ต่อ 5308

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!