หมวดหมู่: แรงงาน

1aaaDPO

ก.แรงงาน หารือกลุ่มธุรกิจ YPO เร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ เยียวยาพนักงานพิษโควิด

     ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมหารือกับกลุ่มธุรกิจ YPO รับฟังสภาพปัญหาของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ ให้กิจการกลับมาฟื้นฟูโดยเร็ว พร้อมช่วยเหลือตามมาตรการของกระทรวงแรงงาน เยียวยาพนักงานลดผลกระทบจากโควิด

   ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกลุ่มธุรกิจ YPO (Young Presidents’ Organization) สำหรับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีสมาชิกในประเทศไทยราว 200 คน และทั่วโลกกว่า 10,000 คน ในรูปแบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังสภาพปัญหาของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

          โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด – 19 อาทิ แนวทางการดำเนินการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 การจ่านเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง การพัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จากนั้นตัวแทนสถานประกอบการต่างๆ นำโดย คุณคเณศน์ ชาติธรรมรักษ์ คุณนันทมาลี ภิรมย์ภักดี และคณะ ได้สอบถามประเด็นต่างๆ ในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานในช่วงโควิด – 19 การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ การ Matching ตำแหน่งงานระหว่างธุรกิจที่ต้องการคน การฝึกอาชีพออนไลน์รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีสถานประกอบการปิดกิจการชั่วคราวจากเหตุสุดวิสัยโควิด - 19

          ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวต่อว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ก็จะพิจารณานโยบายต่างๆ และขยายระยะเวลาเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ ให้สถานประกอบการกลับมาฟื้นฟูโดยเร็ว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!