หมวดหมู่: กรมศุลกากร

1abAcustom1

กรมศุลกากร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 146 ปี พร้อมจัดกิจกรรม CSR 'กรมศุลกากร สานฝัน แบ่งปัน สร้างโอกาส'

     กรมศุลกากรจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 146 ปี โดยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)'กรมศุลกากร สานฝัน แบ่งปัน สร้างโอกาส' มอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้แก่นักเรียน ในชุมชนเขตคลองเตย และโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในเขตคลองเตยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร

     นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อฺธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็นวันคล้าย วันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 146 ปี ในการนี้กรมศุลกากรได้จัดพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศุลกากร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องสังฆทาน จากนั้น จัดพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ข้าราชการผู้มีผลงานดีของกรมศุลกากร คนดีศรีศุลกากร และคนดีศรีหน่วยงาน รวมทั้ง การมอบทุนการศึกษาบุตรผู้มีรายได้น้อย ทุนเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในวงกว้าง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศจะดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดฯ ต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนในเขตคลองเตย กรมศุลกากรจึงได้จัดกิจกรรม ‘กรมศุลกากร สานฝัน แบ่งปัน สร้างโอกาส’เพื่อมอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้แก่นักเรียน ในชุมชนเขตคลองเตย และโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในเขตคลองเตยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โรงเรียนวัดคลองเตย โรงเรียนวัดสะพาน โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ และโรงเรียนประถมนนทรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,032,400 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาให้ชุมชนละ 14,600 บาท รวมเป็นเงิน 569,400 บาท
  2. ชุดนักเรียนให้ชุมชนละ 10 ชุด รวมเป็นเงิน 390,000 บาท
  3. อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นให้โรงเรียน ที่ละ 14,600 บาท รวมเป็นเงิน 73,000 บาท

      นอกจากนี้ ยังได้มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการออกกำลังกายและสันทนาการ ดังนี้

  1. หน้ากากผ้าให้โรงเรียน ที่ละ 400 ชิ้น รวม 2,000 ชิ้น
  2. หน้ากากผ้าให้ชุมชน ที่ละ 250 ชิ้น รวม 9,750 ชิ้น
  3. เจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนและชุมชน ที่ละ 24 ขวด รวม 1,056 ขวด
  4. อุปกรณ์วัดไข้ให้โรงเรียนและชุมชน ที่ละ 1 เครื่อง รวม 44 เครื่อง
  5. ลูกฟุตบอลให้โรงเรียน ที่ละ 5 ลูก และชุมชน ที่ละ 2 ลูก รวม 103 ลูก

    สำหรับ การจัดกิจกรรมดังกล่าว กรมศุลกากรได้มอบหมายให้แต่ละชุมชนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนชุดนักเรียน โดยอยู่บนหลักของความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของทุกท่าน โดยได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข Social Distancing ซึ่งกรมศุลกากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าวจะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนในเขตคลองเตย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมศุลกากรกับชุมชนอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!