หมวดหมู่: แรงงาน

1aaแม่ครัวไทย 

ก.แรงงาน ร่วม 'พัฒนามาตรฐานแม่ครัวไทย'

      นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมโครงการมาตรฐานแม่ครัวไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุขมหาลัยชีวิตและสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ ดร. อาทร จันทวิมล ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า

      โดยที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันว่าจะร่วมมือกันดำเนินการโครงการพัฒนามาตรฐานแม่ครัวไทย เพื่อสร้างความพร้อมให้แม่ครัวไทยมีศักยภาพสูงขึ้น ในยุค post-covid และเป็นแม่ครัวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  และผ่านเกณฑ์มาตรฐานผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกรมอนามัย และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยินดีให้การอบรม training of the trainers แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เพื่อเตรียมพัฒนาวิทยากร

       สำหรับ การสอนที่จะร่วมกันจัดขึ้นผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และ face-to-face เพื่อพัฒนาความพร้อมให้แม่ครัวไทย ให้สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบจากทั้ง 2 กรม ส่วนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจะร่วมกับหน่วยงานภาคี ดำเนินการสอนและเผยแพร่วิดีโอ ทั้งแบบออนไลน์ ควบคู่กับ face-to-face แก่แม่ครัวที่สนใจ เพื่อสร้างความพร้อมแก่ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานแม่ครัวไทย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!