WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1TOISC 20

BOI เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย เปิดหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) รุ่น 20 

     บีโอไอหนุนผู้ประกอบการไทยหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าเปิดหลักสูตร’สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ’TOISC รุ่นที่ 20 สร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการไทย และเตรียมความพร้อมสู่การทำธุรกิจในตลาดโลก

     นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ปัจจัยสำคัญในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ คือ ปัจจัยด้านแรงงาน และการแสวงหาตลาด ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในภาคการผลิต เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงภาคบริการของไทย เช่น พลังงานทดแทน การบริหารจัดการคลังสินค้าหรือโลจิสติกส์ และธุรกิจซอฟต์แวร์ เป็นต้น

      “ที่ผ่านมาการลงทุนไทยอยู่ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเป็นหลัก เช่น สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย แต่ในระยะหลังมีการขยายการลงทุนไปยังกลุ่มตลาดใหม่เพิ่มขึ้น ในแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย  บังกลาเทศ ศรีลังกา ตลอดจนแถบแอฟริกา รวมไปถึงหลายประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพของนักลงทุนไทยในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ” นายอรรจน์สิทธิ กล่าวย้ำ

      ทั้งนี้ บีโอไอ โดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สนับสนุนนักลงทุนในอุตสาหกรรมและประเทศเป้าหมายการจัดสัมมมนา การนำนักลงทุนไปสำรวจลู่ทางการลงทุนในประเทศเป้าหมาย รวมถึงการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ Thai Overseas Investment Support Center : TOISC ผ่านหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” ซึ่งดำเนินการอบรมมาแล้วจำนวน 19 รุ่น มีนักลงทุนไทยผ่านการอบรม จำนวน 701 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศแล้ว จำนวน 312 ราย โดยลงทุนทั้งในภาคการผลิต และบริการ ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจแปรรูปอาหาร อุปกรณ์ก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ชิ้นส่วนยานยนต์ และพลังงานทดแทน เป็นต้น

      สำหรับ หลักสูตร 'สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ' TOISC รุ่นที่ 20 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565 โดยจะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึง 22 กรกฎาคม 2565 ซึ่งหลักสูตรนี้ครอบคลุมทุกเรื่องการลงทุน กระแสเศรษฐกิจโลกและโอกาสการลงทุน การจัดการโลจิสติกส์ การบริหารภาษีในต่างประเทศ กฎหมายการลงทุนในประเทศต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนจากนักธุรกิจชั้นนำ พร้อมสร้างเครือข่าย TOISC Networking ต่อยอดธุรกิจในอนาคต และสำรวจเส้นทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงโอกาสลงทุนสู่ต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://online.pubhtml5.com/cfpz/hkvb/#p=10  หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2553 8111 ต่อ 6245 และ 5353

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

hino2021

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!