หมวดหมู่: ข่าวสังคม

6460 สวทช Biocontrol Seminar


สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการด้านเกษตร อบรมใช้ชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ขอเชิญผู้ประกอบการด้านเกษตรปลอดภัย บริษัทห้างร้าน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มผู้ผลิตชีวภัณฑ์ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช เพื่อธุรกิจเกษตรปลอดภัย” เพื่อรับทราบข้อมูลเรื่องการใช้ชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสมาชิกเกษตรกรในชุมชน การควบคุมแมลงศัตรูพืชดื้อยา รวมถึงการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับฟังมุมมองของผู้ผลิต โดยผู้แทนภาคเอกชน ในเรื่องชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม SD-601 อาคารสราญวิทย์ (ตึก 12) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี หรือทางออนไลน์ระบบ Webex ด่วน! รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนฟรี คลิก https://www.nstda.or.th/r/Bc10F

 

 

6460

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!