หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET50


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 14 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 14 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,942.26

10.21

3,731.23

9.66

211.03

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,119.36

5.49

2,448.53

6.34

-329.17

นักลงทุนต่างประเทศ

19,895.31

51.51

20,609.43

53.36

-714.12

นักลงทุนในประเทศ

12,667.07

32.80

11,834.81

30.64

832.26

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 มิ.. 2567 - 14 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

32,514.71

8.62

28,834.58

7.64

3,680.13

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

24,459.39

6.48

24,737.73

6.56

-278.34

นักลงทุนต่างประเทศ

198,485.40

52.60

213,906.98

56.69

-15,421.59

นักลงทุนในประเทศ

121,889.22

32.30

109,869.42

29.12

12,019.79

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 14 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

428,559.82

8.98

425,164.60

8.91

3,395.22

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

320,546.67

6.71

322,422.38

6.75

-1,875.71

นักลงทุนต่างประเทศ

2,534,116.47

53.09

2,631,697.68

55.13

-97,581.20

นักลงทุนในประเทศ

1,490,376.10

31.22

1,394,314.40

29.21

96,061.69

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!