หมวดหมู่: ข่าวสังคม

6468 BAAC36


ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ติดตามการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพลูกค้า มาตรการพักชำระหนี้ จังหวัดเชียงราย

          นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย ในขั้นตอนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมและฐานเรียนรู้การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพลูกค้าที่พักชำระหนี้ ได้แก่ ฐานความรู้ทางด้านการเงินและดิจิทัล โดย ธ.ก.ส. ฐานการเลี้ยงปลานิลลดต้นทุนโดยวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลานิล ฐานการผลิตปุ๋ยลดต้นทุนละการรวบรวมผลผลิต โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ฐานเห็ดพารวย โดยศูนย์การเรียนรู้เห็ด ครูเจี๊ยบพารวย ฐานการแปรรูปข้าวและจักรสานสร้างอาชีพ โดยวิสาหกิจชุมชนหอมแผ่นดิน @ดอยงาม ฐานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราชฎรไทยบริเวณชายแดน และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการพักชำระหนี้และสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานมีเกษตรกรลูกค้ากว่า 1,500 ราย เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีส่วนราชการ คณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน และหอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 

 

 

6468

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!