หมวดหมู่: ข่าวสังคม

6493 APM


APM ให้ความรู้ สัมมนาหลักสูตร High - Flyer Entrepreneur รุ่นที่ 14

          ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ผู้อำนวยการ APM Financial & Capital Market Institute at Bangkok พร้อมผู้บริหารและทีมงาน จัดสัมมนาหลักสูตร High - Flyer Entrepreneur รุ่นที่ 14 ซึ่งได้จัดร่วมกับ คณะวิทยพัฒน์ (Extension School) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่เป็นลูกค้าของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านตลาดทุนให้กับลูกค้า และรับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ

 

 

6493

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!