หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET77


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 17 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 17 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,710.43

9.13

3,723.95

9.16

-13.52

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,688.69

6.61

2,202.38

5.42

486.31

นักลงทุนต่างประเทศ

21,635.12

53.22

24,341.40

59.88

-2,706.28

นักลงทุนในประเทศ

12,615.34

31.03

10,381.85

25.54

2,233.49

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 มิ.. 2567 - 17 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

36,225.15

8.67

32,558.54

7.79

3,666.61

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

27,148.08

6.49

26,940.11

6.45

207.97

นักลงทุนต่างประเทศ

220,120.52

52.66

238,248.38

57.00

-18,127.86

นักลงทุนในประเทศ

134,504.56

32.18

120,251.28

28.77

14,253.28

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 17 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

432,270.25

8.98

428,888.55

8.91

3,381.69

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

323,235.36

6.71

324,624.75

6.74

-1,389.40

นักลงทุนต่างประเทศ

2,555,751.59

53.09

2,656,039.07

55.17

-100,287.48

นักลงทุนในประเทศ

1,502,991.44

31.22

1,404,696.26

29.18

98,295.18

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!