WORLD7

smed

BB TF5

1a4Bเร่งปรับดีไซน์

พรพล ลุยขับเคลื่อนศิลปหัตถกรรมไทย เร่งปรับดีไซน์ เพิ่มช่องทางขาย ดึงดาราช่วยโปรโมต

     พรพล กางแผนขับเคลื่อนสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทย ลุยภารกิจผลักดันงานให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น ช่วยปรับดีไซน์ นำนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า ปิ้งพัฒนาผ้าไหมรีดง่าย ซักง่าย พัฒนาสีย้อมธรรมชาติ เพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านออนไลน์ เปิดจุดขายที่สนามบิน เซ็นทรัล จับมือสตาร์บัค เกรฮาวด์ช่วยขาย เล็งดึงศิลปิน ดาราชื่อดัง อินฟลูเอนเซอร์ช่วยโปรโมต เปิดอาร์ท แอนด์ แกลอรี ดึงนักท่องเที่ยว ปลื้มได้คะแนน ITA ปีนี้ระดับ A

     นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT) เปิดเผยถึงแผนการขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทย ว่า SACIT มีแผนที่จะพัฒนางานศิลปหัตถกรรมใน 3 ด้าน คือ สืบสาน สร้างสรรค์ และส่งเสริมงาน โดยในด้านการสืบสาน จะผลักดันให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ให้สูญหายไป โดยผ่านกิจกรรมสำคัญในการยกย่องเชิดชูกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ซึ่งได้คัดเลือกเป็นประจำทุกปี นำมายกย่องเชิดชูให้เป็นที่รู้จัก สร้างพื้นที่ทางการตลาดต่าง ๆ ให้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และทักษะเชิงช่างให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

     สำหรับ การสร้างสรรค์ จะเข้าไปช่วยพัฒนางานศิลปหัตถกรรมให้เหมาะกับยุคสมัยและกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มที่ต้องการงานดั้งเดิม ชื่นชอบในอัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมก็ยังคงรักษาไว้ สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ก็ให้มีการสร้างสรรค์ทั้งในเรื่องของงานดีไซน์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามตอบโจทย์การใช้งานคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย เช่น นำเทคโนโลยีนาโนมาพัฒนาผ้าไหมซักง่าย รีดง่าย ไม่ขึ้นรา จากเดิมที่ซักยาก รีดยาก จัดทำห้องวิจัยสีย้อมธรรมชาติ เช่น ย้อมคราม เปลือกไม้ เพื่อพัฒนาสีย้อมผ้าให้มีความหลากหลายขึ้น ผลักดันใช้ตรา SACIT ไปติดที่สินค้า เพื่อเป็นการรับประกันว่าสินค้าดี มีคุณภาพ เป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น

      ส่วนการส่งเสริม จะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยทำแพลตฟอร์มจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ เช่น sacitshop.com , sacitshop Application และการจัดงานแสดงสินค้า ไม่ว่าจะเป็นงาน SACIT เพลินคราฟต์ , SACIT Craft Fair , งานอัตลักษณ์แห่งสยาม , Craft Bangkok และเปิด SACIT Corner ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และภูเก็ต ที่ห้างเซ็นทรัล เอ็มบาสซี รวมทั้งร่วมมือกับภาคเอกชน เพิ่มการจำหน่ายสินค้าหัตถศิลปกรรมไทย เช่น ร่วมมือกับสตาร์บัค ขายแก้ว หรือกำลังเจรจากับเกรฮาวด์ เพื่อนำผ้าไปผลิตเป็นเสื้อผ้า เป็นต้น

      นอกจากนี้ ยังมีแผนดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อสร้างกระแสให้คนรุ่นใหม่หันมาใช้งานหัตถศิลปกรรมไทยเพิ่มขึ้น โดยจะทำโครงการ Friend of SACIT ดึงศิลปิน ดารา ชื่อดังระดับประเทศ มาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ส่งเสริมการใช้งานศิลปหัตถกรรมไทย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการคัดเลือก การร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์เป้า 20 ราย ที่จะมาช่วยโปรโมต การใช้ช่องทางออนไลน์ในการโปรโมตให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านเพจที่คนติดตามมาก ยูทูป และ Tiktok การดึงคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การประกวดผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen และการผลักดันให้ SACIT เป็นอาร์ท แอนด์ แกลอรี โดยขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ว่าแต่ละประเทศมีรูปแบบอย่างไร เพื่อนำมาปรับใช้ ซึ่งจะช่วยดึงดูดการท่องเที่ยว สามารถเข้ามาชม ซื้อ มีนิทรรศการให้ดู และมีเวิร์กชอปให้ทำ คาดว่าจะลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท

      ทั้งนี้ ล่าสุด SACIT ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2565 ภาพรวมหน่วยงาน 90.13 คะแนน หรือระดับผลการประเมิน ซึ่งได้คะแนนดีขึ้นทุกปี โดยปี 2564 ได้ 86.77 คะแนน ปี 2563 ได้ 83.14 คะแนน และมีลำดับดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายนอก คือ อยู่ในอันดับที่ 44 จากกลุ่มองค์การมหาชนทั้งหมด 57 หน่วยงาน (ปี 2564 มีทั้งหมด 55 หน่วยงาน อยู่อันดับที่ 54) และอยู่ในอันดับที่ 28 จากกลุ่มองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งทั้งหมด 35 หน่วยงาน (ปี 2564 อยู่อันดับที่ 35 ท้ายสุด) และอยู่ในอันดับที่ 9 จากกลุ่มกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด 12 หน่วยงาน (ปี 2564 อยู่อันดับที่ 12 ท้ายสุด)

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!