WORLD7

smed

BB TF5

8225 ตลาดยิ่งเจริญ

ตลาดยิ่งเจริญ ครบรอบ 67 ปี เดินหน้าพัฒนาธุรกิจมุ่งสร้างศูนย์กลางชุมชนภายใต้แนวคิดสะพานใหม่ แลนด์มาร์คตามนโยบาย ‘Y Together’

          ตลาดยิ่งเจริญ ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 67 ปี เผยแผนขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจ ภายใต้แนวคิดสะพานใหม่ แลนด์มาร์คตามนโยบาย “Y Together” เดินหน้าออกแบบและจัดสร้างอาคารใหม่ ความสูง 4 ชั้น บนพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตร มุ่งสร้างศูนย์กลางชุมชนให้ชาวสะพานใหม่-กรุงเทพ ตอนเหนือ และประชาชนทั่วไป ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่หลายหลาย ด้วยการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการคิดจากคลองเพื่อฟื้นฟูคลองลำผักชี และต่อยอดระบบขนส่งล้อ ราง เรือ และสนามบินร่วมสร้างศูนย์การเรียนรู้ขยะเหลือศูนย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมจัดแคมเปญลด แลก ลุ้นในวาระครบรอบ 67 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคมศกนี้ 

 

8225 ดร ณฤมล ธรรมวัฒนะ

 

          ดร. ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า ในวาระที่ตลาดยิ่งเจริญครบรอบ 67 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม นี้ และกำลังก้าวสู่ปีที่ 68 โดยยังคงขับเคลื่อนนโยบาย Y Together เพื่อการพัฒนาร่วมกับผู้ค้า องค์กรพันธมิตร และทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมอันจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มและหลากหลายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ การขยายตัวของสังคม การเสริมสร้างสุขภาวะ และการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงออกแบบและจัดสร้างอาคารใหม่ขึ้น เพื่อความยั่งยืนร่วมกันกับชุมชนมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางชุมชนให้กับชาวสะพานใหม่-กรุงเทพฯ ตอนเหนือ รวมทั้งประชนชนผู้บริโภคทั่วไป

          โดยอาคารใหม่นี้มีจุดเด่นคือตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน อาทิ การจัดการพื้นที่ส่วนกลาง และบริการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะแก่การพักผ่อน (Common Area) การจัดการพื้นที่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญตลาดยิ่งเจริญ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ สังคม-ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้กับส่วนร่วม ภายใต้เป้าหมายสะพานใหม่ แลนด์มาร์ค” 

 

TU720x100sme 720x100

 

          ด้วยโครงการแห่งพลังความร่วมมือ ได้แก่คิดจากคลองโครงการต้นแบบของชาวบางเขน ฟื้นฟูสภาพคลองลำผักชี (ตลาดยิ่งเจริญ) ด้วยนวัตกรรมอ็อกซิเดชั่นชีวภาพ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ สังคม และเศรษฐกิจ จากผลลัพธ์โครงการคือ คลองสวย น้ำใส สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาศูนย์จัดการขยะเหลือศูนย์ร่วมกับเขตบางเขน กทม. จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดขยะคือทอง เพื่อการเรียนรู้ชุมชนที่สร้างสรรค์ และยั่งยืน อีกทั้งตลาด มีความมุ่งหวังการพัฒนาองค์กรและธุรกิจต่อยอดเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งล้อ ราง เรือ และสนามบินซึ่งถือเป็นต้นทุนท้องถิ่นที่จะพัฒนาร่วมกันกับภาครัฐ ภาคสังคม เพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างแท้จริง

          อย่างไรก็ตามการพัฒนาตลาดฯ ที่ผ่านมา ยังคงยึดหลักและขับเคลื่อนตามนโยบาย “Y Together” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 มิติสำคัญ ได้แก่ 1. การพัฒนาองค์กรรอบด้าน 2. การศึกษา 3. สิ่งแวดล้อม และ 4. การแบ่งปันร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม สร้างสรรค์และยั่งยืน ร่วมกับผู้ค้า องค์กรภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ชุมชน และประชาชน ตามวิสัยทัศน์ศูนย์กลางการค้าต้นแบบ ยกระดับมาตรฐานสากล สุดยอดแหล่งอาหารสุขภาวะสังคม

 

8225 อริย ธรรมวัฒนะ

 

          นายอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารงาน ตลาดยิ่งเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากนโยบาย Y Together ถือเป็นสิ่งที่ทีมงานตลาดยิ่งเจริญ เห็นคุณค่า ให้ความสำคัญ และพร้อมแปลงนโยบายในแต่ละมิติสู่การปฏิบัติเสมอโดยในปี 2565 นี้ ได้กำหนดความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ-รามอินทรา (VBAC) ในการจัดหลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกรั้ววิทยาลัย ลงปฏิบัติการเรียนการสอนในสถานที่จริง สร้างเสริมประสบการณ์จริงจากตลาดยิ่งเจริญ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่คุ้นชินกับตลาด ซึ่งถือเป็นตลาดวิถีชุมชน วิถีไทย วิถีโลกและสำหรับในวาระครบรอบ 67 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ทางตลาด ร่วมมือกับผู้ค้า และพันธมิตรธุรกิจ จัดแคมเปญ 3 ต่อลด แลก ลุ้นสมนาคุณให้ลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้แก่

 

8225 ยิ่งเจริญ 67ปี

 

          ต่อที่ 1 : ซื้อสินค้าลดราคาพิเศษ จากร้านค้าที่ร่วมรายการมากกว่า 100 ร้าน กับสินค้ามากมายหลายหลากประเภทรับสิทธิ์ต่อที่ 2 (แลก) และ 3 (ลุ้น) เมื่อร่วมกิจกรรมและรับข่าวสารกับทางตลาดฯ ผ่านเพจ Facebook : ตลาดยิ่งเจริญ ในช่วงวันที่ 5-10 สิงหาคม ศกนี้ เพื่อรับคูปอง ร่วมกิจกรรมแลก-ลุ้นได้แก่

          ต่อที่ 2 : นำส่วนแรกในคูปอง สะสมยอดซื้อจากผู้ค้ามาแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษสุดจากพันธมิตรกว่า 10 องค์กร โดยสามารถรับสิทธิ์แลกซื้อ ได้แก่ ซื้อครบ 300 บาท แลกซื้อได้ 1 สิทธิ์ ซื้อครบ 500 บาท แลกซื้อได้ 2 สิทธิ์ และซื้อ 680 บาทขึ้นไป แลกซื้อได้ 3 สิทธิ์

          ต่อที่ 3 : นำคูปองส่วนที่ 2 ร่วมลุ้นรับรางวัล จำนวน 11 รายการ 68 รางวัล ได้ที่เพจเฟสบุ๊คตลาดยิ่งเจริญในวันที่ 13 สิงหาคม นี้ ผ่านช่องทาง Facebook Live ตลาดยิ่งเจริญ

          สำหรับวิธีรับคูปองแลก ลุ้นง่ายๆ เพียง

          1. กดถูกใจเพจตลาดยิ่งเจริญ

          2. กดถูกใจ และแชร์โพสต์ ตลาดยิ่งเจริญฉลองครบรอบ 67 ปี ก้าวสู่ปีที่ 68 ไปหน้าเพจ Facebook ของท่าน แล้วแคปหน้าจอ 3. นำภาพแคปหน้าจอมาแสดงที่จุดประชาสัมพันธ์ รับทันทีคูปองแลก ลุ้น” 1 ใบต่อท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 . นอกจากนี้ สำหรับสายรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถนำขยะพลาสติกที่ใช้แล้วแต่ยังสะอาดอยู่ ปริมาณ 1 ถุงหิ้ว (เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำ) มาแลกรับคูปองแลก ลุ้น” 1 ใบต่อท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 . สานต่อโครงการขยะกำพร้าเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญที่ตลาดยิ่งเจริญได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดร่วมกันต้องการเปลี่ยนขยะพลาสติกที่ใช้แล้วให้เป็นประโยชน์ เช่น ทำผ้าบังสุกุล จีวรสำหรับพระสงฆ์ เป็นต้น

          สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ตลาดยิ่งเจริญ: https://www.facebook.com/yingcharoen.market/

 

A8225

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!