WORLD7

smed

BB TF5

คณบดีคณะเกษตร มข. เผย พร้อมจัด ‘งานเกษตรภาคอีสาน ปี 2566’

8230 KKU

คณบดีคณะเกษตร มข. เผย พร้อมจัดงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2566’

          รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า หลายปีที่ผ่านมางานวันเกษตรอีสานได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน ตลอดจนกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานมากกว่าปีละ 5 แสนคน แต่ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน เกือบ 2 ปี ( ปี 2564-2565) 

          จนกระทั่งในปี 2566 นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มข.มีกำหนดจะจัดงานเกษตรภาคอีสานขึ้นอีกครั้ง โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 .. - 5 .. 2566 โดยรอบนี้จะจัดช้ากว่ากำหนดการของปีที่ผ่านๆ มาประมาณ 1 สัปดาห์ เพราะสัปดาห์ที่ 3 จะเป็นสัปดาห์สอบกลางภาค ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

          “งานเกษตร ที่ มข. น่าจะเป็นงานใหญ่ไม่กี่งาน ที่ยังจัดเอง ไม่ได้ใช้ organizer ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน เด็กๆ นักศึกษา ก็ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ฝึกปฏิบัติงานกันจริงๆ ซึ่งปีนี้วางผังงานใหม่ทั้งหมด เพราะเรามีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอุทยานเทคโนโลยีเกษตร จะผนวกแปลงดอกไม้เมืองหนาว ทั้ง cutter, marguerite และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีบริษัทใหญ่ ที่ตกลงจะใช้พื้นที่หลายไร่ พร้อมทั้งโรงเรือน ในการ display พันธุ์พืชของบริษัท และมีกิจกรรมดีๆ อีกหลายอย่าง เพื่อเฉลิมฉลอง การก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเกษตรศาสตร์ของเรา รับรองว่ายิ่งใหญ่ประทับใจไม่แพ้ปีที่ผ่านมา

 

A8230

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!