หมวดหมู่: แรงงาน

 1Aกรมบัญชีกลาง


รมว.พิพัฒน์ ถกความร่วมมือ อว. เร่งอัพสกิลแรงงานป้อนภาคธุรกิจท่องเที่ยว

       นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตแรงงานทักษะสูงของประเทศไทย และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

      นายพิพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน เพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยวและบริการที่เติบโตและมีความต้องการแรงงาน

        จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีในวันนี้ที่ทาง สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มาหารือถึงเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มกำลังคน พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งที่ผ่านมา สกสว. ยังได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอีกด้วย

      นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า การหารือในวันนี้สอดคล้องกับนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทิน ที่ได้มีข้อสั่งการให้มีการผนึกกำลังกับ 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ศึกษาธิการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และแรงงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ

        โดยมีภารกิจสำคัญในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงาน เราให้ความสำคัญในด้านการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตแรงงานทักษะสูงของประเทศไทย โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในระดับพื้นที่ การหารือในครั้งนี้จะเกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง

       “จากการหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันก่อนถึงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรภาคการท่องเที่ยว ต้องยอมรับว่าคนไทยเรามีทักษะฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้ว แต่ขณะเดียวกันเราต้องเร่งผลิตกำลังแรงงานโดยเฉพาะคนไทยเพื่อป้อนกลับเข้าไปสู่ภาคการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เสียดุลทางการค้า ซึ่งหน่วยงาน สกสว. เองก็มีศักยภาพในการผลิตหลักสูตร เพื่อสนับสนุนการผลิตแรงงานในภาคการท่องเที่ยวได้” นายพิพัฒน์ กล่าวในท้ายสุด

      ด้าน รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า ในวันนี้ได้มาหารือกับท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เพื่อสนับสนุนข้อมูลความร่วมมือระหว่าง สกสว.กับกระทรวงแรงงานใน 3 ประเด็น ประเด็นแรกเกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานภาคการท่องเที่ยวให้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูง

       เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ประเด็นที่สอง การ Up skill/ Re skill ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้นก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และประเด็นที่สาม แนวทางการยกระดับศักยภาพกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและวัตกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง สกสว.จะได้ประสานความร่วมมือดังกล่าวกับกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

Click Donate Support Web

 

  Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100ais 720x100sme 720x100ธกส 720x100

PTG 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!