หมวดหมู่: ประกัน

9732 BLA Shone


กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมส่งเสริมความเข้าใจ-ใส่ใจสุขภาพสูงวัย รับมือโรคร้ายอัลไซเมอร์

          กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมรณรงค์เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก 21 กันยายน ของทุกปี ชวนคนไทยตระหนักถึงการใส่ใจสุขภาพ พร้อมวางแผนการดูแลและเตรียมรับมือเพื่อเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม ผ่านแบบประกัน แฮปปี้ ซีไอ ที่ช่วยสร้างความอุ่นใจด้วยผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงรวมถึงโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ที่พบเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุ รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วสะสมตามจริงแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงระหว่างสัญญา หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา พร้อมอุ่นใจกับความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา 

          นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความใส่ใจและมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตามเป้าหมายที่ต้องการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ เพื่อเตรียมรับมือกับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยเฉพาะผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มประเทศไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งหนึ่งในโรคร้ายแรงที่ถือเป็นภัยคุกคามของผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มมากขึ้นคือ โรคอัลไซเมอร์ ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพและจิตใจของผู้ป่วย รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความต้องการการดูแลระยะยาวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวและคนใกล้ชิด

          ทั้งนี้ เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก วันที่ 21 กันยายนนี้ กรุงเทพประกันชีวิตขอร่วมรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและทำความเข้าใจของโรคดังกล่าว รวมทั้งเตรียมแผนการรับมือทั้งด้านสุขภาพและการวางแผนด้านการเงิน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและคนใกล้ชิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาแบบประกัน “แฮปปี้ ซีไอ” ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่มักพบบ่อย 6 กลุ่ม ซึ่งนอกจากจะให้ความคุ้มครองกลุ่มโรคที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอย่างโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันแล้ว ยังรวมไปถึงกลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก กลุ่มโรคที่เกียวกับหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคที่เกียวกับเส้นเลือดสมองและระบบประสาท กลุ่มโรคที่เกียวกับไต กลุ่มโรคที่เกียวกับการติดเชื้ออย่างรุนแรง 

 

9732 BLA HappyCI 01

 

          สำหรับจุดเด่นของแบบประกันโรคร้ายแรง “แฮปปี้ ซีไอ” คือผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงระหว่างสัญญาหรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาสามารถรับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ ซีไอ ที่ชำระแล้วสะสมตามจริงแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า โดยรับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท สูงสุด 5 ล้านบาท คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี สบายใจกับเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญาไม่เพิ่มตามอายุ และเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ 20 ปี หรือถึงอายุ 99 ปี อีกทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจริง สูงสุด 25,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 

 

9732 BLA HappyCI 02

 

          โรคอัลไซเมอร์เป็นภาวะเสื่อมสภาพสมองที่เกิดความผิดปกติในความจำ ความคิด และพฤติกรรม ถึงแม้สาเหตุที่แท้จริงของโรคอัลไซเมอร์ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจน แต่อายุ พันธุกรรม และปัจจัยด้านการดำเนินชีวิตอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคซึ่งอาการมักพัฒนาอย่างช้าๆ จนยกระดับไปถึงขั้นรุนแรง โดยอาการเด่นที่สุดคือการสูญเสียความจำ ซึ่งจากการศึกษา พบว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมีหลายด้านและส่งผลแตกต่างกัน เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น โดยพบว่าในคนอายุ 65 ถึง 74 ปีอาจพบผู้ป่วยประมาณ 4 รายต่อพันคน ขณะที่คนอายุ 85 ปีขึ้นไป พบผู้ป่วยสูงถึง 76 รายต่อพันคน รวมทั้ง ผู้มีประวัติครอบครัวและพันธุกรรม และโรคประจำตัวบางชนิด เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) ที่อาจพบโรคอัลไซเมอร์ได้เร็วกว่าประชากรทั่วไป 10 ถึง 20 ปี ผู้มีประวัติการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ โดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปี ที่มีประวัติสมองได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ ยิ่งความรุนแรงต่อสมองมากขึ้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสื่ยงอื่นๆ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก การนอนหลับที่ไม่เป็นเวลา หรือผู้ที่เป็นโรคหัวใจ 

          “กรุงเทพประกันชีวิต เราใส่ใจดูแลทุกคนทุกช่วงเวลา แบบประกัน แฮปปี้ ซีไอ นี้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยผ่อนภาระค่าใช้จ่ายในวันที่สุขภาพเปลี่ยนแปลง มอบความอุ่นใจให้พร้อมรับการรักษาด้วยความคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างคลายกังวล” นายโชนกล่าว

          สนใจติดต่อ ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินกรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02-777-8888 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkoklife.com

 

 

A9732

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!