หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET25


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 21 กันยายน พ.ศ.2566

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 21 .. 2566

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

4,618.32

10.90

4,179.50

9.86

438.82

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,856.38

6.74

3,017.53

7.12

-161.15

นักลงทุนต่างประเทศ

22,648.70

53.46

22,011.37

51.95

637.32

นักลงทุนในประเทศ

12,244.20

28.90

13,159.20

31.06

-915.00

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2566 - 21 .. 2566

01 .. 2566 - 21 .. 2566

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

53,486.54

7.96

56,658.62

8.43

-3,172.08

825,741.72

8.69

773,425.37

8.14

52,316.35

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

55,514.65

8.26

51,059.04

7.60

4,455.60

728,061.24

7.66

724,197.68

7.62

3,863.56

นักลงทุนต่างประเทศ

331,106.06

49.26

348,749.59

51.89

-17,643.53

4,857,084.80

51.13

5,009,925.95

52.74

-152,841.15

นักลงทุนในประเทศ

232,037.41

34.52

215,677.41

32.09

16,360.00

3,088,967.98

32.52

2,992,306.73

31.50

96,661.25

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!