WORLD7

smed

BB TF5

บลจ.ไทยพาณิชย์ เสิร์ฟกิจกรรม Fund Click Fund Challenge เฟ้นหาสุดยอดนักลงทุน 2022

7112 Fund Click Fund Challenge

บลจ.ไทยพาณิชย์ เสิร์ฟกิจกรรม Fund Click Fund Challenge เฟ้นหาสุดยอดนักลงทุน 2022

          นายอาชวิณ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ เล็งเห็นความสำคัญด้านการออมและการลงทุนมาโดยตลอด พร้อมสนับสนุนให้นักลงทุนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจมีความเข้าใจด้านการลงทุนมากขึ้น เพื่อโอกาสสู่ความมั่งคั่งในระยะยาว ปีนี้ บลจ. จึงได้จัดกิจกรรม “Fund Click Fund Challenge by SCBAM Fund Click” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนขั้นพื้นฐาน รวมถึง
กลยุทธ์การจัดพอร์ตต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้บริหารพอร์ตลงทุนอย่างเหมาะสมให้ตรงกับเป้าหมายของตนได้ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่งคั่งในระยะยาว

          กิจกรรม Fund Click Fund Challenge by SCBAM Fund Click ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทดสอบฝีมือด้านการจัดพอร์ตลงทุนผ่านกองทุนรวมบนแอปพลิเคชั่น SCBAM Fund Click ที่มีกองทุนรวมครอบคลุมทุกสินทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงกองทุนรวมชนิด e-class ฟรีค่าธรรมเนียมที่ลงทุนได้เฉพาะบนแอปพลิเคชั่น SCBAM Fund Click เท่านั้น เริ่มต้นลงทุนได้ง่ายๆ เพียง 1 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวางแผนกลยุทธ์จัดพอร์ตของตนเองได้อย่างเต็มที่ในกองทุนที่ชื่นชอบ ไม่กำหนดมูลค่าเงินลงทุน โดยผู้ที่สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยรายวันได้สูงที่สุด 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

          “ในช่วงที่ผ่านมา มีหลายปัจจัยมากระทบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งตัวเลขเงินเฟ้อ การขึ้นดอกเบี้ย หรือโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ที่สร้างความผันผวนให้กับตลาด การวางแผนกลยุทธ์จัดพอร์ตที่มีประสิทธิภาพจากความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม ตรงกับสถานการณ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนทุกท่านควรคำนึงถึง เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย เรามุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะให้ข้อมูล สร้างประสบการณ์ และช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บริหารพอร์ตของตนอย่างมีประสิทธิภาพนายอาชวิณกล่าว

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลกิจกรรม Fund Click Fund Challenge by SCBAM Fund Click และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://scbam.info/3AfWV7Y หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Client Relations โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6

 

A7112

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!