WORLD7

smed

BB TF5

บลจ.ไทยพาณิชย์ คัดหุ้นเด็ดประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก ปั้นกองทุน RMF ตัวใหม่ ‘SCBRMWORLD’ เพื่อนักลงทุนระยะยาว

7427 SCBRMWORLD

บลจ.ไทยพาณิชย์ คัดหุ้นเด็ดประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก ปั้นกองทุน RMF ตัวใหม่ ‘SCBRMWORLD’ เพื่อนักลงทุนระยะยาว

          นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า จากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจผันผวน และอาจก้าวสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย บลจ.มองว่าตั้งแต่ต้นปีดัชนี MSCI World รับรู้ข่าวและสะท้อนไปในราคาหุ้นพอสมควรแล้ว เพราะปรับตัวลดลงมากว่า 21% รวมทั้งมูลค่าหรือ Valuation ของหุ้นก็กลับมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนระยะยาวทยอยสะสมหุ้นบริษัทที่มีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีอัตรากำไรสูงเติบโตต่อเนื่อง และเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตซึ่งมีโอกาสเติบโตในระยะยาว บลจ.ไทยพาณิชย์จึงส่งกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ดัชนีหุ้นโลกเพื่อการเลี้ยงชีพ SCB World Equity Index RMF (SCBRMWORLD) เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2565 

          สำหรับความโดดเด่นของกองทุน SCBRMWORLD มาจากโอกาสสร้างผลตอบแทนตามดัชนี MSCI World มีการกระจายการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และกลางในกลุ่มหุ้นประเทศพัฒนาแล้วถึง 23 ประเทศ ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง เช่น Apple, Microsoft Corporation, Amazon.com, Tesla เป็นต้น ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว และมีความผันผวนต่ำกว่าตลาดเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทย ขณะเดียวกันกองทุนนี้ยังมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศเพื่อลดความผันผวนอีกด้วย

          ทั้งนี้ กองทุนหลักของ SCBRMWORLD คือ iShares MSCI World ETF บริหารงานภายใต้ความดูแลของ BlackRock Fund Advisors ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว ตลอดจนเป็น ETF ที่ซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีสภาพคล่องในระดับสูงและมี Tracking Error ที่ต่ำที่สุดในกลุ่ม ETFs ที่อิงกับดัชนีนี้ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวในการสร้างผลตอบแทน

 

AXA 720 x100

aia 720 x100

 

          “ตามที่ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP โลก ปี 2565 ลงมาอยู่ที่ 2.9% และปี 2566 อยู่ที่ 3% เมื่อเทียบกับคาดการณ์เดือนมกราคมที่มองว่าจะขยายตัว 4.1% และ 3.2% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เรามองว่าศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึงแม้จะมีการปรับประมาณการลดลงแต่ยังคงอยู่ในทิศทางขยายตัวจากปีก่อนหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงเติบโตสะท้อนจากการอุปโภคบริโภคที่ดีขึ้นและตัวเลขการจ้างงานที่ยังแข็งแกร่ง รวมทั้งปัญหาด้านการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply chain disruption เริ่มคลี่คลาย และสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่ดีขึ้น เป็นผลให้ประเทศต่างๆ เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุม และทยอยเปิดประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้กองทุน SCBRMWORLD น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนนางนันท์มนัส กล่าว

          พิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน SCBRMWORLD เฉพาะการลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรก รับ Fund Back เป็นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) สูงสุดถึง 1,000 บาท สามารถลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ผ่านผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือลงทุนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และ SCBAM Fund Click สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB สามารถชำระมูลค่าลงทุนผ่านบัตรได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และแอปพลิเคชัน SCB Easy 

          ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6, ผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://scbam.info/3c713gs

          สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD

 

A7427

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!