WORLD7

smed

BB TF5

YONG เคาะราคาไอพีโอ 2.50 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 21-22, 25 ก.ค. เตรียมเทรด mai 2 ส.ค. นี้

7705 YONG

YONG เคาะราคาไอพีโอ 2.50 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 21-22, 25 .เตรียมเทรด mai 2 .. นี้

          นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ YONG ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป พร้อมด้วยนายวรชาติ ทวยเจริญ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน และนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น YONG ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) ของ YONG ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน

          โดย YONG เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น กำหนดราคาไอพีโอหุ้นละ 2.50 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21-22 และ 25 .. นี้ คาดเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ วันที่ 2 .. นี้ โดยเงินระดมทุนใช้ก่อสร้างโรงงาน ขยายกำลังการผลิตรองรับความต้องการคอนกรีตเพิ่มขึ้นตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และงานก่อสร้างของประเทศ

 

A7705

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!