WORLD7

smed

BB TF5

RICHY ออกหุ้นกู้…รับแผนขยายธุรกิจ

6332 RICHY Pitchaya

RICHY ออกหุ้นกู้รับแผนขยายธุรกิจ

          พิชญา ตันโสดซีอีโอคนสวย บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 หรือ RICHY ฝากมาบอกตอนนี้เตรียมเปิดขายหุ้นกู้มูลค่า 400 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ดอกเบี้ย 6.75% จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ระยะเวลา 2 ปี ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2567 รองรับแผนขยายธุรกิจต่อยอดความสำเร็จของ RICHY

 

A7763

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!