WORLD7

smed

BB TF5

กรมสรรพสามิต

Display # 
Title Published Date Hits
ครม.เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน 12 July 2022 2515
กรมสรรพสามิตร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เชื่อมโยงข้อมูลการนำส่งเงิน-รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 28 May 2022 6521
สรรพสามิต พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ BEV รายแรกที่เข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 03 May 2022 8550
กรมสรรพสามิต-ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ ลงนามข้อตกลงตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 21 March 2022 5278
กรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 18 February 2022 13713
บุหรี่เถื่อน ระบาดรับเทศกาลปีใหม่ ราคาล่อใจผู้ซื้อ ผู้ขายรับทรัพย์ วอนรัฐเร่งแก้ไขให้เด็ดขาด หลังปรับราคาขึ้นไม่ถึงปี 04 January 2022 12104
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถกอล์ฟ รถ Buggy รถ ATV และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กระบะสามล้อ และรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า 10 December 2021 10532
  สรรพสามิต ปรับโครงสร้างภาษียาสูบใหม่ มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2564 30 September 2021 11187
กรมสรรพสามิต ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตให้คำแนะนำผู้ขายน้ำส้ม 16 June 2021 2659
สรรพสามิต ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีน้ำมัน สำหรับ เครื่องบินไอพ่น ออกไปอีกจนถึง 31 ธันวาคม 2564 21 April 2021 1664
กรมสรรพสามิต มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ 15 February 2021 7691
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2563 พบการกระทำผิด จำนวน 456 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.76 ล้านบาท 29 May 2020 4283
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2563 พบการกระทำผิด จำนวน 525 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.92 ล้านบาท 25 May 2020 5336
สรรพสามิต  8 –14 พฤษภาคม 2563 พบการกระทำผิด 329 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 13.53 ล้านบาท 16 May 2020 3116
สรรพสามิต พบการกระทำผิด 177 คดี ค่าปรับ 3.96 ล้านบาท 08 May 2020 747
กรมสรรพสามิต พบการกระทำผิด 166 คดี 5.32 ล้านบาท 02 May 2020 4732
สรรพสามิต ผู้กระทำผิด 17-23 เมษายน 2563 จำนวน 198 คดี ค่าปรับ 6.58 ล้านบาท 22 April 2020 1860
สรรพสามิต พบการกระทำผิด 173 คดี ค่าปรับ 11.26 ล้านบาท 18 April 2020 3503
กรมสรรพสามิตแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน 14 April 2020 3310
สรรพสามิตเปิดเผยปริมาณแอลกอฮอล์ที่ใช้ผลิต และข้อมูลผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วประเทศในเว็บไซต์กรมสรรพสามิต พร้อมแถลงผลการปราบปรามแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย 14 April 2020 534
สรรพสามิต ให้สิทธิทางภาษีสุราสามทับ สำหรับใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พร้อมแถลงผลการปราบปรามแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย 08 April 2020 2134
สรรพสามิต - ออมสิน เตรียมแจกแอลกอฮอล์เจลล็อตแรก 27 มีนาคมนี้ 13 March 2020 3510
สรรพสามิตจับสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตในเขตพื้นที่ศรีสะเกษ และผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2563       26 January 2020 4673
สรรพสามิตจับสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตในเขตพื้นที่พังงา และผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 10 - 16 มกราคม 2563 25 January 2020 3999
สรรพสามิต ชี้แจงไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตผ้าอนามัย   16 December 2019 1964
สรรพสามิต ผู้กระทำผิด30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562จำนวน 447 คดี ค่าปรับ 8.80 ล้านบาท 06 September 2019 1868
การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 16 - 22 สิงหาคม 2562 786 คดี ค่าปรับ 12.95 ล้านบาท 25 August 2019 3727
กรมสรรพสามิต สิงหาคม 2562 ปราบปรามผู้กระทำผิด 824 คดี ปรับ 14.43 ล้านบาท 09 August 2019 5454
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 5 -10 เมษายน 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.47 ล้านบาท 12 April 2019 2271
สรรพสามิต ผลักดันทบทวนโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบให้ครอบคลุมถึงผู้บ่มใบยาอิสระที่ได้รับผลกระทบ 14 March 2019 3518

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!