WORLD7

smed

BB TF5

1aaaDวรวรรธน์ ภิญโญ

กรมสรรพสามิต พบการกระทำผิด 166 คดี 5.32 ล้านบาท

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 24–30 เมษายน 2563 พบการกระทำผิด จำนวน 166 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.32 ล้านบาท

      นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด กฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา

     กรมสรรพสามิต ได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

    สำหรับ ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2563  (ระหว่างวันที่ 24–30 เมษายน 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 166 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.32 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 72 คดี ค่าปรับ 1.05 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 43 คดี ค่าปรับ 1.01  ล้านบาท ไพ่ จำนวน 4 คดี ค่าปรับ 2.14 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 23 คดี ค่าปรับ 0.13 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 1 คดี ค่าปรับ 0.003 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 17 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.88 ล้านบาท และสินค้าอื่นๆ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.11 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,929.015 ลิตร ยาสูบ จำนวน 2,953 ซอง ไพ่ จำนวน 13,462 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 29,957.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 70 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 18 คัน

      สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562–30 เมษายน 2563  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 17,883 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 291.85 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน  10,053 คดี ค่าปรับ 99.54 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 5,461 คดี ค่าปรับ 126.30 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 373 คดี ค่าปรับ 6.18 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 833 คดี ค่าปรับ 22.61 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 38 คดี ค่าปรับ 0.93 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 800 คดี ค่าปรับ จำนวน 17.75 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 325 คดี ค่าปรับ 18.54 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 441,999.877 ลิตร ยาสูบ จำนวน 296,424 ซอง ไพ่ จำนวน 37,460 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,703,629.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 13,817 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 888 คัน

      “หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!