WORLD7

smed

BB TF5

1AUNDP

ก.ล.ต. ร่วมกับ UNDP เปิดตัว 'แผนที่โอกาสการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับภาคธุรกิจและนักลงทุน (SDG Investor Map)’

      สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) เปิดตัวแผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Investor Map) แพลตฟอร์มข้อมูลที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้พบกับโครงการธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับแล้วว่าตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐและมีโอกาสการเติบโตทางการตลาด ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ

      โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมกับ Ms. Kanni Wignaraja ผู้ช่วยเลขาธิการ UN และผู้ช่วยผู้บริหารและผู้อำนวยการ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, UNDP, และ Ms. Gita Sabharwal ผู้ประสานงาน UN กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี สุขุมวิท

    นอกจากนี้ ในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ'โอกาสในการลงทุนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย' สำหรับ SDG Investor Map เป็นแพลตฟอร์มภายใต้การดำเนินการตามแนวคิดของ UNDP SDG Impact และการสนับสนุนจาก CIIP (องค์กรภายใต้บริษัท Temasek Trust) ในฐานะพันธมิตร โดยได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นในการประชุมระดับสูงที่จัดโดยผู้กำหนดนโยบายและกลุ่มนักลงทุน

    ทั้งนี้ สามารถรับชมงานสัมมนาเปิดตัว 'แผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย' (Thailand SDG Investor Map) ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/588333756066315/

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!